Dasar Privasi

Kami menghormati privasi anda dan mengambil keselamatan data peribadi anda dengan serius. Dasar privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda. Sila baca dengan teliti untuk memahami amalan privasi kami.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, sila hubungi kami melalui emel di [email protected].

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami boleh mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, dan alamat emel daripada anda apabila anda menghubungi kami atau membuat pesanan di laman web kami.

Kami juga boleh mengumpul maklumat tidak peribadi secara automatik melalui penggunaan kuki. Maklumat ini termasuk alamat IP, jenis pelayar, sistem pengendalian, dan laman web rujukan. Maklumat ini membantu kami meningkatkan pengalaman pengguna di laman web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjalankan perkhidmatan yang anda minta, seperti pemprosesan pesanan dan menghubungi anda berkaitan dengan pesanan anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk menghantar anda maklumat mengenai tawaran dan promosi bergantung kepada kebenaran dan kepentingan yang sah.

Kami menggunakan maklumat tidak peribadi untuk mengkaji trend pengguna dan memperbaiki laman web kami. Maklumat ini juga digunakan untuk tujuan analitik dan penyelidikan dalam rangka meningkatkan pengalaman pengguna.

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

Kami tidak menjual, menyewakan, atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan kepada kami, seperti rakan kongsi penghantaran. Kami memastikan pihak ketiga ini menyimpan maklumat anda dengan selamat dan menggunakannya secara eksklusif untuk tujuan yang ditetapkan oleh kami.

Kami juga boleh mendedahkan maklumat anda dalam keadaan undang-undang, seperti jika dikehendaki oleh undang-undang atau mahkamah, atau jika kami percaya bahawa pendedahan tersebut adalah perlu melindungi hak kami atau keselamatan anda.