Syarat Penggunaan

Selamat datang ke laman web cardiotonmalaysia.top. Sila baca dengan teliti Terma Pengguna ini kerana ia mengandungi butiran penting mengenai penggunaan laman web kami dan tanggungjawab anda sebagai pengguna.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Terma Pengguna yang ditetapkan di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Pengguna ini, sila berhenti menggunakan laman web kami.

Tanggungjawab Pengguna

Sebagai pengguna, anda bersetuju untuk mengikuti peraturan berikut:

  • Anda bertanggungjawab untuk menjaga privasi maklumat akaun anda.
  • Anda tidak boleh menggunakan maklumat palsu atau menipu dalam proses pendaftaran akaun.
  • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda.

Hak Kepada Maklumat

Kami mempunyai hak untuk mengumpul, menggunakan, dan menyimpan maklumat yang anda berikan semasa menggunakan laman web kami. Maklumat ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat e-mel, nombor telefon, dan maklumat peribadi lain.

  • Kami akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami.
  • Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang relevan untuk tujuan seperti penilaian risiko, pemprosesan transaksi, pengurusan akaun, dan analisis data.

Pelbagai Kekangan

Kami berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau menghentikan laman web kami pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini.

Kami juga tidak bertanggungjawab atas kandungan pautan luar yang mungkin terdapat di laman web kami.